Här finns allt du behöver för att göra en platsansökan på Saga

 

Köregler

Du kan anmäla ditt barn till kön från och med samma dag som barnet föds. Barnet måste dock vara 12 månader vid inskolningsstarten på förskolan. 

Anmälan till kön görs skriftligen på en blankett som finns på förskolan eller här på hemsidan.  Mejla till sagabarnstuga@gmail.com eller ring 08-551 701 73 om du har frågor. 

Platstilldelning sker utifrån två principer samt frihet för förskolechefen att tillgodose barngruppens behov.

  1. Syskonförtur. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn. Om det finns flera syskon än platser ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d. v. s. äldre barn går före yngre.

  2. Kötid: Barn med längst kötid erbjuds plats.

Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Kommunen du bor i ansvarar för platsgaranti. Vi tar enbart in barn efter ovan nämnda kösystem och mån av plats. 

Barnet/barnen står kvar i vår kö tills ni erbjuds plats eller meddelar att ni inte längre önskar stå kvar i vår kö.


Ansök

Här kan du ladda ner ansökningsformuläret som du sedan skriver ut, fyller i och skickar till oss per post till adress:  

Barnstugustiftelsen Saga
Skäve Gård
15331 Järna