Välkommen till Saga förskola i Järna

Saga är en Waldorfförskola på Skäve Gård i Järna. Du kan ansöka om en plats för ditt barn på Saga från och med barnets födelse.

Saga Waldorfförskola på Skäve Gård i Järna

2 km från Järna centrum

Saga Waldorfförskola är belägen mitt i den vackra landsbygden ett stenkast utanför Järna centrum. Förskolan ligger granne med en bondgård där det bor olika djur, barnen får möjlighet att interagera med djuren och se när de betar ute i hagarna. Omgivningarna ger en idealisk miljö för utomhusaktiviteter och utforskande. Barnen kan springa, hoppa, klättra och leka i den friska luften ute i vår stora trädgård, eller utforska skogarna, fälten och bäckarna runt knuten. De kan lära sig om växter och träd, observera insekter och andra små varelser och upptäcka naturen i vår närhet.

Inomhus är lärmiljöerna skapade av naturmaterial och formgivna för att stimulera barnens fantasi och kreativitet. Den återkommande dag- och veckorytmen skapar trygghet och innehåller aktiviteter, som lek ute och inne, sång, berättande, hantverk, mat, vila, och odling. Barnen uppmuntras att utforska sina intressen med varsam vägledning och stöd av pedagoger. Det pedagogiska arbetet planeras utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och är samtidigt inspirerad av Waldorfpedagogiken.

På Saga finns det ca 50 platser fördelat på storbarnsavdelningarna Rosenröd, Snövit och  småbarnsavdelningen Tummeliten.

Ni är varmt välkomna att hälsa på!

Kontakta oss

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss eller komma att besöka oss på Skäve Gård i Järna.

Ansök om plats

Du kan ansöka om en plats för ditt barn på Saga från och med barnets födelse, läs mer om hur du ansöker ansökningssidan.

Bilder från vår vardag